Üyelik Süreci

1. Üye olmak isteyen kişi başvuru evraklarını ve başvuru aidatı makbuzunu derneğe ulaştırır.

2. Üyelik başvurusunu takip eden 15 gün içinde Yönetim Kurulu başvuruyu değerlendirir.

3. Kararını ilk Yönetim Kurulu toplantısında ilan eder.

4. Üyelik Komisyonu başvurana sonucu e-posta ile bildirir.

5. Üyelik Komisyonu üyeliğe kabul edilenleri ilgili deftere kaydeder.

Başvuru formunun ıslak imzalı halini ve diğer evrakları isterseniz posta yolu ile derneğimize ulaştırabilirsiniz. Başvuru formu ve fotoğraf haricindeki evrakları eposta ile gönderebilirsiniz.
Başvurusu kabul edilmeyenler 6 ay süre ile tekrar üyelik başvurusunda bulunamazlar. Başvurusu reddedilenlerin başvuru ücretleri iade edilmez.

Türkiye’de Yaşayan T.C. Vatandaşları için

Üyelik Şartları

 1. 18 yaşını bitirmiş olmak
 2. Fiil ehliyetine sahip bulunmak
 3. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek ona bu doğrultuda destek vermek
 4. Mevzuatın öngördüğü diğer koşulları taşımak

Üyelik Evrakları

 1. İmzalı Üyelik Formu
 2. Nüfus cüzdanının fotokopisi
 3. Adli sicil kaydı
 4. 1 üyenin kendisini tanıtan ve güvenilirliğini doğrulayan referans yazısı
 5. Başvuru ücretini ödediğine dair makbuz ya da dekont kopyası
 6. 2 adet fotoğraf
 7. Öğrenci ise güncel öğrenci belgesi, öğrenci kimliği ya da toplu taşıma indirimli kartının fotokopisi

Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşları için

Üyelik Şartları

 1. 18 yaşını bitirmiş olmak
 2. Fiil ehliyetine sahip bulunmak
 3. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek
 4. Mevzuatın öngördüğü diğer koşulları taşımak

Üyelik Evrakları

 1. İmzalı Üyelik Formu
 2. Nüfus cüzdanının fotokopisi
 3. Adli sicil kaydı
 4. 1 üyenin kendisini tanıtan ve güvenilirliğini doğrulayan referans yazısı
 5. Başvuru ücretini ödediğine dair makbuz ya da dekont kopyası
 6. 2 adet fotoğraf
 7. Öğrenci ise güncel öğrenci belgesi, öğrenci kimliği ya da toplu taşıma indirimli kartının fotokopisi

Türkiye’de Yaşayan Yabancılar için

Üyelik Şartları

 1. 18 yaşını bitirmiş olmak
 2. Fiil ehliyetine sahip bulunmak
 3. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek
 4. Mevzuatın öngördüğü diğer koşulları taşımak
 5. Türkiye’de oturma izni sahibi olmak

Üyelik Evrakları

 1. İmzalı Üyelik Formu
 2. Pasaport fotokopisi
 3. İkamet Tezkeresinin fotokopisi
 4. Adli sicil kaydı
 5. 1 üyenin kendisini tanıtan ve güvenilirliğini doğrulayan referans yazısı
 6. Başvuru ücretini ödediğine dair makbuz ya da dekont kopyası
 7. 2 adet fotoğraf
 8. Öğrenci ise güncel öğrenci belgesi, öğrenci kimliği ya da toplu taşıma indirimli kartının fotokopisi

Yurtdışında Yaşayan Yabancılar için Üyelik Şartları

 1. Yurtdışında yaşayan yabancı kişiler Türkiye’de derneklere üye olamazlar. Ancak onursal üye olabilirler

Memurlar için Özel Şartlar

 1. Memur statüsünde çalışanlar derneklere üye olabilmek hakkında kendi kurumlarının özel şartları olup olmadığını araştırmak ve gerekiyorsa kurumlarından izin almak şartıyla üye olabilirler.

Engelliler için Özel Şartlar

 1. Engelli vatandaşlarımız derneğimize tamamen ücretsiz olarak üye olabilirler.
 2. Başvuru evrakları ile birlikte en az %25 engelli olduğunu gösterir belgenin kopyasını eklemelidirler.
* Referans yazısını dernekte tanıştığınız, sizi tanıyan, güvenen kişilerden alabilirsiniz.
Buradan indirebilirsiniz: Üyelik formu ve Örnek referans yazısı

Üye Kabul Edilmeyecek Kişiler

 1. Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olanlar
 2. Bir dini kurumda çalışanlar veya karar alma süreçlerinde etkili pozisyonda bulunanlar
 3. Bir derneğe üye olması kanunca sınırlanmış olan ve bu konuda yetkili mercilerden alınmış izin belgesi olmayanlar
 4. Dernek amaçlarını benimsememiş, dernek aleyhinde eleştirinin ötesine geçen yazı yazmış ve benzeri her türlü faaliyette bulunmuş olanlar
 5. Daha önce dernek üyeliğinden çıkarılmış olanlar

Başvuru Ücreti ve Üyelik Aidati

 1. Başvuru ücreti öğrenciler için 60 TL, diğerleri için 120 TL’dir.
 2. Aylık aidat öğrenciler için 10 TL, diğerleri için 20 TL’dir.
 3. Üyelik başvurusu kabul edildiği takdirde: başvuru ücreti ilk 6 aylık aidata sayılır. Sonrası için aylık aidat ödenir.
 4. Üyelik başvurusu reddedildiği takdirde: 1 aylık aidat bedeli hariç, 5 aylık aidat bedeli başvuran kişiye geri ödenir.
Türkiye İş Bankası Yeldeğirmeni Şubesi                                                  Garanti Bankası Rıhtım Kadıköy Şubesi
Türkiye İş Bankası Yeldeğirmeni Şubesi                                                        Garanti Bankası Rıhtım Kadıköy Şubesi
Hesap No : 1061-0516468                                                                              Hesap No : 443-6297244
IBAN : TR91 0006 4000 0011 0610 5164 68 (Türk Lirası)                      IBAN : TR03 0006 2000 4430 0006 2972 44 (Türk Lirası)