Ateizm Derneği Tüzüğü

“Ateist hiçbir görünmez desteğe sahip olmayan insandır.”

John Buchan